Servis / prenájom prístrojov

Servis/oprava prístrojov a zapožičanie náhradného prístroja

Pred odoslaním prístroja odporúčame kontaktovať našu technickú podporu. V 80 % prípadov nie je prístroj chybný, a preto nie je potrebné ho posielať! Servis prístrojov hadewe trvá 5 - 7 pracovných dní v závislosti od množstva prístrojov na servise.

PRVÝ SERVIS PRÍSTROJA HADEWE ODPORÚČAME PRED UKONČENÍM 24MESAČNÉ ZÁRUKY – cena kompletného vyčistenia/premazania stojí 1950 Kč (bez výmeny dielov). Ďalší servis odporúčame každý 1,5 rok.

  • hlavná technická podpora/servis/oprava na tel: +420 773 100 813 (Po - Pá 8:00 - 17:00)
  • technická podpora/servis/oprava na tel: +420 608 310 021 (Po - Pá 8:00 - 17:00)
  • v prípadě nedostupnosti pevná linka tel: +420 596 110 736 (Po - Pá 8:00 - 16:00)

V prípade servisu/opravy zašlite alebo prineste prístroj na adresu: ODEL LABORATORIES, s.r.o., Špálova 2, 702 00 Ostrava společně:

NEPOSIELAJTE PRES PACKETU A NA ADRESU SÍDLA SPOLOČNOSTI - Děhylov, tu balíky neprijímame.


OBJEDNANIE NÁHRADNÉHO SERVISNÉHO PRÍSTROJA - postup

  • Odošlite na e-mail: info@profipedikura.cz, do predmetu stačí napísať ,,Zapožičanie náhradného prístroja“
  • ODOSLANÍM PROTOKOLU SÚHLASÍM S PODMIENKAMI SERVISU A ZAPÔJČENIA NÁHRADNÉHO PRÍSTROJA.

PODMIENKY PÔŽIČKY NA ZARIADENIE HADEWE (neplatí pre prístroj Xantos Nail)

1) V dobe predĺženej 24 MESAČNEJ ZÁRUČNEJ lehoty na zariadenie hadewe (neplatí pro Xantos), postrekovacie zariadenia s 12-mesačnou zárukou bude zariadenie hadewe zapožičané ZDARMA. Účtuje sa len poštovné podľa aktuálnych cien.

2) Pozáručný servis - jednorazový poplatok za prenájom 24 EUR plus poštovné.

3) Zapožičanie zariadenia zákazníkom, ktorí si zariadenie zakúpili od inej spoločnosti  - poplatok za zapožičanie 40 EUR s DPH plus poštovné.

4) Prístroj k posielajte do servisu alebo opravy vždy vždy vyčistený, s novým filtračným vreckom a bez tyče alebo noža v rukoväti! Za likvidáciu plného filtračného vrecka účtujeme 6 EUR a za vyčistenie prístroja 24 EUR.

5) Klient je zodpovedný za správne zabalenie prístroja! Za prípadné škody spôsobené prepravou v dôsledku nedostatočného zabalenia prístroja zodpovedá zákazník a záruka zaniká! Ako dôkaz o nedostatočnom balení slúži fotodokumentácia.

6) Neakceptujeme poškodené zásielky.


PODMIENKY VRÁTENIA PRÍSTROJA HADEWE

1) Vrátenie servisného prístroja: do 3 pracovných dní od prevzatia opraveného prístroja, zákazník bezodkladne zašle prenajatý servisný prístroj späť. Po uplynutí tejto lehoty účtujeme poplatok za výpožičku vo výške 20 EUR vrátane DPH za každý ďalší deň.

2) Žiadame vás, aby ste servisný prístroj vrátili SPRÁVNE VYČISTENÝ a NEPOŠKODENÝ. V opačnom prípade si za vyčistenie zariadenia účtujeme 24 EUR s DPH. Prípadná oprava poškodeného servisného zariadenia bude zdokumentovaná a vyúčtovaná klientovi.

3) Náhradný prístroj prineste alebo pošlite na adresu sídla prevádzkovny.: ODEL LABORATORIES s.r.o., Špálova 2, 702 00 OstravaNeposielajte na adresu sídla spoločnosti, zásielka nebude prijatá.

Zaslaním prístroja do servisu alebo zapožičaním náhradného prístroja súhlasíte s týmito podmienkami.

ODEL LABORATORIES, s.r.o., aktualizacia k 8. 2. 2023