Vrátenie tovaru, reklamácie

Vrátenie tovaru do 14 dní bez udania dôvodu (skrátená verzia obchodných podmienok - odsek 5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy)

Máte možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od nákupu a vrátiť tovar bez udania dôvodu. Tovar, ktorý bol vyňatý z obalu a spotrebiteľ ho již použil, nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť.

Ak chcete odstúpiť od zmluvy, musíte vyplniť a spolu s tovarom zaslať Formulár na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi  do 14 dní bez uvedenia dôvodu (dle § 1820 NOZ a nařízení vlády č. 363/2013 Sb.) 

Na stiahnutie tu:

Formulár na odstúpenie od zmluvy vo formáte PDF

Tovar spolu s formulárom zašlite alebo prineste len na túto adresu: ODEL LABORATORIES, s.r.o., Špálova 2, 702 00 Ostrava


Reklamácie (skrátená verzia z obchodných podmienok - odsek 7 Práva z chybného plnenia - reklamácie)

V prípade reklamácie alebo výmeny tovaru zašlite alebo prineste tovar na adresu: ODEL LABORATORIES, s.r.o., Špálova 2, 702 00 Ostrava spoločně s:

Na NOVÝ tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, v prípade predaja na občiansky preukaz 12 mesiacov.